.

.

Чланци

 

ДОКУМЕНТИ Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи 

____________________________________________________________________________________

ПРАВИЛНИК

о коришћењу службених возила

преузми

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Правилник о изменама и допунама Правилника о раду
- Правилник о раду (пречишћен текст)
- Правилник о трошковима репрезентације
- Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРАВИЛНИК

о организацији и систематизацији послова и радних задатака 

преузми

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАТУТ

Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи

преузми

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПРАВИЛНИК 

о ближем уређивању поступка јавне набавке (12.10.2015)

преузми

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА ТРУБАЧКИХ ОРКЕСТАРА НА ДРАГАЧЕВСКОМ САБОРУ ТРУБАЧА У ГУЧИ

преузми

 

ПРАВИЛНИК О ОГЛАШАВАЊУ И СПОНЗОРСТВУ ДРАГАЧЕВСКОГ САБОРА ТРУБАЧА У ГУЧИ

преузми