.

.

Спортски савез општине Лучани

 

Сви органи Спортског савеза општине Лучани који организују и управљају Савезом у мандатном периоду 2016 – 2020. године изабрани су на седници Изборне скупштине Спортског савеза општине Лучани 7. марта 2016. године.

Управни одбор ради у саставу :

  • Мирослав Богићевић, председник
  • Добривоје Терзић, потпредседник
  • Драгослав Василић
  • Радош Нешовановић
  • Мирко Марић
  • Рашко Чакаревић
  • Милан Плазинић

Генерални секретар Савеза је Слободан Корићанац из Лучана.

 

Сваке године на седници Скупштине, Савез доноси Програм рада за текућу и разматра Извештај о раду за претходну годину, уз разматрање Извештаја о финансијском пословању.

Предлогом начина организовања спорта на територији општине предвиђено је да буџетско финансирање спорта (дотације клубовима, школски спорт, турнири...) и инвестиције у области спорта иду преко Центра за културу и спорт, а да Спортски савез са струковним савезима и клубовима, спроводи конкретне спортске активности предвиђене Законом о спорту.

 slajfna6