.

.

 


 ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018.

 

17.04.2018. НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) „Куповина цвећа и зеленила“ редни број 20/18            

 

8.3.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  „Услуге репрезентације за потребе Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи (услуге хотела и ресторана)“ редни број 5/18  

 

22.02.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Услуге репрезентације за потребе Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи (услуге хотела и ресторана)“ редни број 4/18            

 

21.2.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  „Услуге штампе промотивних материјала за потребе Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи“ редни број ЈН 3/18  

 

20.2.2018. НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) "НАБАВКА УСЛУГА ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ"  редни број ЈН 11/18  

 

14.2.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  „Куповина електричне енергије“ редни број ЈН 2/18  

 

13.2.2018. НАБАВКА ИСПОД ЛИМИТА (чл.39 ст. 2 ЗЈН) "НАБАВКА КОМПЈУТЕРСКИХ УСЛУГА"  редни број ЈН 10/18  

 

13.2.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  „Набавка лож уља“ редни број ЈН 1/18  

 

 


 

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017.

 

18.10.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  „Штампа изложбених паноа и каталога“ редни број ЈН 11/17  

 

22.05.2017. Јавни избор за корисника лиценце и реализацију послова продукције и маркетинга Драгачевског сабора трубача у Гучи 

Прилози:

 

03.04.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Услуге штампе промотивних материјала за потребе Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи“ редни број 8/17            

 

28.03.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  „Услуге репрезентације за потребе Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи“ редни број ЈН 7/17  

 

28.03.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Набавка постељине за потребе опремања Дома трубача“ редни број 6/17            

 

14.03.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   „Услуге репрезентације за потребе Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи“ , редни број: ЈН 4/17  

 

07.03.2017. Јавни избор за корисника лиценце и реализацију послова продукције и маркетинга Драгачевског сабора трубача у Гучи

Прилози:

 

 

01.03.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Услуге штампе промотивних материјале за потребе Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи.  редни број 3/17            

 

13.02.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   „Куповина електричне енергије за потребе Центра за културу и спорт“ , редни број: ЈН 2/17  

 

02.02.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Набавка лож уља за потребе Центра за културу и спорт“ редни број 1/17            

 

 


 

 

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016. 

 
13.12.2016. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК   „Опремање Дома трубача намештајем “ редни број 22/16   
 

 

12.12.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Куповина котла“ редни број 21/16            

 

05.12.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   „Услуге штампања за потребе реализације пројекта Драгачевска задруга жена – хероина једног времена “ редни број 20/16                  
 

 

14.07.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Исхрана учесника у програму      
и организацији 56. Дргачевског сабора трубача у Гучи“ редни број 15/16             

 

13.07.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   "Додатно радно ангажовање лица преко 
омладинске задруге за потребе организације и реализације 56. Драгачевског сабора         
трубача у Гучи" редни број 14/16                                                                                            
 

 

05.07.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „Додатно радно ангажовање лица                              
за потребе организације и реализације 56. Драгачевског сабора трубача у Гучи“ редни број 10/16   

 

21.06.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   "Закуп лед екрана и опреме потребне за        
озвучење позорнице за време одржавања пратећих и манифестације 56. Драгачевског сабора
трубача у Гучи" редни број 9/16                                                                                                    
 

 

09.06.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Услуге штампе промотивних              
и других материјала за потребе промоције и организације 56. Драгачевског сабора   
трубача у Гучи" редни број ЈН 8/16                                                                                 

 

09.06.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   "Услуге штампе листа                                     
Драгачевски трубач за потребе 56. Драгачевског сабора трубача у Гучи" редни број 7/16      

 

18.02.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Услуге штампе промотивних           
материјала за потребе Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи              
редни број ЈН 6/16                                                                                                

 

03.02.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   "Набавка лож уља                        
за потребе Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи " редни број 5/16      

 

28.1.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "Услуге штампе промотивних           
материјала за потребе Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи              
редни број ЈН 4/16                                                                                                

 

28.1.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   "Куповина електричне енергије      
за потребе Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи " редни број 3/16      

 

25.1.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "УСЛУГЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ                
ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У ГУЧИ                    
редни број ЈН 2/2016                                                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015.

 

27.10.2015. ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК   "Доградња Мотела "АС"         
за потребе смештаја трубача - Дом трубача " редни број 16/15                                              

 

 

28.09.2015. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   "НАБАВКА ЛОЖ УЉА ЗА ПОТРЕБЕ 
 ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И  СПОРТ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У ГУЧИ" ЈН БР. 15/15                  

 

06.07.2015. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  "ЗАКУП ЛЕД ЕКРАНА И ОПРЕМЕ ПОТРЕБНЕ  
ЗА ОЗВУЧЕЊЕ ПОЗОРНИЦЕ ЗА ВРЕМЕ 55. САБОРА ТРУБАЧА У ГУЧИ " редни број 11/15        

 

01.07.2015. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  "КУПОВИНА ЕЛЕКТРИЧНЕ               
ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ У ГУЧИ" редни број 6/15       

 

19.05.2015. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  "УСЛУГЕ ШТАМПЕ               

ПРОПАГАНДНИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И                 
СПОРТ У ГУЧИ" редни број 5/15                                                                      

 
18.5.2015. "ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК "Услуге репрезентације за потребе 
Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи", РЕДНИ БРОЈ 4/15

 

07.05.2015. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  "УСЛУГЕ ПРЕВОЗА                 
ПОВОДОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО             
ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ У ГУЧИ" редни број 3/15            

 

20.4.2015. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  "УСЛУГЕ ПРЕВОЗА                 
ПОВОДОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО             
ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ У ГУЧИ" редни број 2/15            

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2014.

 

15.7.2014. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "ЗАКУП СМЕШТАЈНИХ           
КАПАЦИТЕТА ЗА ПОТРЕБЕ 54. ДРАГАЧЕВСКОГ САБОРА ТРУБАЧА                  
У ГУЧИ" редни број ЈН 11/14                                                                         

14.7.2014. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "ЗАКУП ЛЕД-ЕКРАНА             
И ОПРЕМЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ОЗВУЧЕЊЕ ПОЗОРНИЦЕ ЗА ВРЕМЕ                          
54. ДРАГАЧЕВСКОГ САБОРА ТРУБАЧА У ГУЧИ" редни број ЈН 17/14             

10.7.2014. ПОСТУПАК НАБАВКЕ "УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
СА ЦИЉЕМ ПРИБАВЉАЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 54. ДРАГАЧЕВСКОГ
САБОРА ТРУБАЧА У ГУЧИ“ (редни број: 13/14)                                                 

08.07.2014.  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИРЕДБИ И    
ОБЈЕКАТА ЗА ВРЕМЕ 54. ДРАГАЧЕВСКОГ САБОРА ТРУБАЧА У ГУЧИ", редни број ЈН:12/14
 
  07.07.2014.  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „УСЛУГЕ ШТАМПЕ ПРОМОТИВНИХ
МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ“ , редни број: ЈН 10/14.   
 

17.06.2014.  ПОСТУПАК НАБАВКЕ  "УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА СА
ЦИЉЕМ  ПРИБАВЉАЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 54. ДРАГАЧЕВСКОГ САБОРА 
ТРУБАЧА У ГУЧИ"  редни број 8/14                                                                               

 12.05.2014. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК   „УСЛУГЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА  
 ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У ГУЧИ“ редни број: ЈН 7/14                        
 
 09.04.2014.  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  "УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ПОВОДОМ       
 РЕАЛИЗАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИХ  ПУТОВАЊА  У ИНОСТРАНСТВО ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА    
 ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ"  JН  БР. 6/14                                                                           
 
 07.04.2014.   "УСЛУГЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ 
 ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У ГУЧИ" ЈН БР. 5/14                                                                       
 
 27.03.2014. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   "НАБАВКА ЛОЖ УЉА ЗА ПОТРЕБЕ 
 ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И  СПОРТ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У ГУЧИ" ЈН БР. 4/14                     
 
 24.03.2014.  "УСЛУГЕ ПРИБАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА                       
 54. ДРАГАЧЕВСКИ САБОР ТРУБАЧА У ГУЧИ" ЈН БР. 3/2014                                        
 

 

 

 

Обавештење о закљученом уговору