.

.

Музичко стваралаштво


У области музичког стваралаштва, на подручју Моравичког округа су активни трубачки оркестри:

 • Горана Ранковића из Гуче
 • Гвоздена Росића из Ртију
 • Ђорђа Јаћимовића из Негришора
 • „Драгачевске трубе“ из Гуче
 • Милоша Перишића из Горачића
 • Мила Станића из Чачка
 • Марка Трнавца из Мршеља
 • „ЕТНО АРТ“ из Коштунића
 • „Друштво српских домаћина“ из Коштунића


Оркестри учествују у програмима Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи, на Сабору трубача и на бројним смотрама и такмичењима како у земљи тако и у иностранству.

Изворне певачке групе, које су активне на подручју Драгачева су:

 • “Драгачевке” из Гуче
 • “Студенац” из Котраже
 • “Миле Драговић” из Драгачице
 • "Дучаловци" из Дучаловића
 • "Српска шајкача" из Пухова
 • "Сновалица" из Доњег Дупца
 • „Драгачевци“из Гуче
 • подмладак певачке групе „Драгачевке“ (девојчице узраста до 10 година).

Групе учествују у програмима Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи, на Сабору трубача и на бројним смотрама и такмичењима како у земљи тако и у иностранству. 

У области музичког стваралаштва,на подручју Драгачева, такође су активни: културно уметничка друштва, Црквено варошки хор „Свети Сава“, музичка школа. 

КУД “Абрашевић” у Гучи, основан је 2007. у сарадњи са чачанским “Абрашевићем”, окупља децу и омладину, око 60 чланова у три поставе. 

Хор “Свети Сава” у Лучанима, основан 2000. учествује у програму Сабора трубача, културним програмима Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи, дома културе у Лучанима и програмима у околним градовима. 

Музичка школа “Др Војислав Вучковић” из Чачка са одељењима у Лучанима и Гучи - одсек солфеђо, клавир, хармоника, а у плану је и одсек трубе у Гучи. Ученици су учествовали на многим смотрама и такмичењима у Србији.