Компоненты Joomla

 

1961. године (први Сабор трубача)MAJSTORI˜

оркестар: Тома Јовановића из Дљина
прва труба: Десимир Перишић из Горачића


1962. године

оркестар: Радојка Арнаутовића из Тубића
прва труба: Радован Бабић из Милићевог села


1963. године

оркестар: Раке Костића из Лукова
прва труба: Бакија Бакић из Врања


1964. године

оркестар: Бакије Бакића из Врања
прва труба: Рака Костић из Лукова
труба публике: Срећко Обрадовић из Ртију


1965. године

оркестар: Раке Костића из Лукова
прва труба: Јунуз Исмаиловић из Прекодолца
труба публике: Станко Главоњић из Горачића
за најизворније музицирање : оркестар Срећка Обрадовића из Ртију


1966. године

оркестар: Дурмиша Саћиповића из Дугојница
прва труба: Рака Костић из Лукова
труба публике: Радован Бабић из Милићевог села
за најизворније музицирање: оркестар Саћипа Салијевића, из Сурдулице


1967. године

оркестар: Бакије Бакића из Врања
прва труба: Јунуз Исмаиловић, из Прекодолца
труба публике: није додељена
за најизворније музицирање: није проглашен


1968. године

оркестар: Бакије Бакића из Врања
прва труба: Рака Костић, из Лукова
труба публике: Дурмиш Саћиповић из Дугојнице
за најизвирније музицирање: оркестар Радована Бабића из Милићевог села


1969. године

оркестар: Добривоја Стојановић из Мајданпека
прва труба: Бакија Бакић из Врања
труба публике: оркестар Миливоја Станимировића из Крваваца
за најизворније музицирање: оркестар Срећка Обрадовића из Ртију


1970. године

оркестар: Јунуза Исмаиловића из Прекодолца
прва труба: Бакија Бакић из Врања
труба публике: Миливоје Станимировић из Крваваца
за најизворније музицирање: оркестар Митра Лазовића из Крваваца


1971. године

оркестар: Бакије Бакића из Врања
прва труба: Рака Костић из Лукова
труба публике: Миливоје Станимировић из Крваваца
за најизворније музицирање: оркестар Скендера Саниновића, из Биновца


1972. године

оркестар: Милована Бабића из Крваваца
прва труба: Милован Бабић из Крваваца
труба публике: Миливоја Станимировића из Крваваца
за најизворније музицирање: оркестар Миливоја Станимировића из Крваваца


1973. године

оркестар: Миливоје Станимировић , из Крваваца
прва труба: Божидар Ајрединовић из Врања
труба публике: Екрем Мамутовић, из Врања
за најизворније музицирање: оркестар Бошка Остојића, из Злакусе


1974. године

оркестар: Бошка Остојића, из Злакусе
прва труба: Милан Николић, из Грделице
труба публике: Милован Бабић, из Крваваца
за најизворније музицирање: оркестар Миливоја Станимировића, из Крваваца


1975. године

оркестар: Бошка Остојића, из Злакусе
прва труба: Јунуз Исмаиловић, из Прекодолца
труба публике: Милош Перишић, из Горачића
за најизворније музицирање: оркестар Душана Љубојевића, из Сирогојна


1976. године

оркестар: Фејата Сејдића, из Бојника
прва труба: Милан Николић, из Грделице
труба публике: Радојко Витезовић, из Тубића
за најизворније музицирање: оркестар Драгана Стаменковића, из Предејана


1977. године

оркестар: Радована Бабића, из Милићевог села
прва труба: Драган Величковић, из Грделице
труба публике: Милош Перишић, из Горачића
за најиизворније музицирање: оркестар Драгана Величковића, из Грделице


1978. године

оркестар : Милована Бабића, из Крваваца
прва труба: Радојко Витезовић, из Тубића
труба публике: Милован Бабић, из Крваваца
за најизворнике музицирање: оркестар Милована Бабића, из Крваваца


1979. године

оркестар: Татомира Николића, из Ужица
прва труба: Екрем Мамутовић, из Врања
труба публике: Драган Игњић, из Ужица
за најизворније музицирање: оркестар Милоша Перишића, из Горачића


1980. године

оркестар: Раке Костића, из Лукова
прва труба: Милован Бабић, из Крваваца
труба публике: Светозар Лазовић, из Јежевице
за најизворније музицирање : оркестар Аца Новковића, из Загужања


1981. године

оркестар: Светозара Лазовића, из Јежевице
прва труба: Фејат Сејдић, из Бојника
труба публике: Божидар Ајрединовић, изВрања
за најизворније музицирање: оркестар Божидара Ајрединовић, из Врања


1982. године

оркестар Милована Бабића , из Крваваца
прва труба: Божидар Ајрединовић, из Врања
труба публике: Фејат Сејдић, из Бојника
за најизворније музицирање: оркестар Милована Николића, из Грделице


1983. године

оркестар: Фејата Сејдића, из Бојника
прва труба: Екрем Мамутовић, из Врања
труба публике: Бошко Остојић, из Злакусе
за најизворније музицирање: оркестар Дурмиша Саћиповића, из Дугојнице


1984. године

оркестар: Јовице Ајдаревића, из Павловца
прва труба: Слободан Салијевић, из Прекодолца
труба публике: Милован Петровић, из Дубоког
за најизворније музицирање: оркестар Божидара Николића, из Грделице


1985. године

оркестар: Фејата Сејдића, из Бојника
прва труба: Светозар Лазовић, из Јежевице
труба публике: Бошко Остојић, из Злакусе
за најизворније музицирање: оркестар Светозара Лазовића, из Јежевице


1986. године

оркестар: Светозара Лазовића, из Јежевице
прва труба: Ненад Мамутовић, из Врања
труба публике: Слободан Салијевић, из Прекодолца
за најизворније музицирање: оркестар Бошка Остојића, из Злакусе


1987. године

оркестар: Фејата Сејдића, из Бојника
прва труба : Слободан Салијевић, из Прекодолца
труба публике: Ранко Јовановић, из Дљина
за најизворније музицирање: оркестар Слободана Салијевића, из Прекодолца


1988. године

оркестар: Јовице Ајдаревића, из Павловца
прва труба: Бобан Марковић, из Владичиног Хана
труба публике: Милован Петровић, из Дубоког
за најизворније музицирање: оркестар Гвоздена Росића, из Ртију


1989. године

оркестар: Милована Петровића, из Дубоког
прва труба: Јовица Ајдаревић, из Павловца
труба публике: Милија Милић, из Бајине баште
за најизворније музицирање: оркестар Радослава Петровића, из Карана


1990. године

оркестар: Слободана Салијевића, из Прекодолца
прва труба: Екрем Мамутовић, из Врања
труба публике: Милија Милић, из Бајине баште
за најизворније музицирање: оркестар Милоша Перишића, из Горачића


1991. године

оркестар: Фејата Сејдића, из Бојника
прва труба: Бобана Марковић, из Владичиног Хана
труба публике: Данило Обрадовић, из Ртију
за најизворније музицирање: оркестар Радојка Витезовића, из Тубића


1992. године

оркестар: Слободана Салијевића, из Прекодолца
прва труба : Светозар Лазовић, из Јежевице
труба публике: Радојко Витезовић, из Тубића
за најизворније музицирање: оркестар Видоја Филиповића, из Милићевог Села


1993. године

оркестар: Бобана Марковића, изВладичиног Хана
прва труба: Слободан Салијевић, из Прекодолца
труба публике: Милована Петровић, из Дубоког
за најизворније музицирање: оркестар Миладина Јовановића, из Сирогојна


1994. године

оркестар: Фејата Сејдића, из Бојника
прва труба: Милована Петровић, из Дубоког
труба публике: Бобан Марковић, из Владичиног Хана
за најизворније музицирање: оркестар Светозара Лазовића, из Јежевице


1995. године

оркестар: Слободан Салијевић, из Прекодолца
прва труба: Светозар Лазовић, из Јежевице
труба публике: Видоје Филиповић, из Милићевог села
за најизворније музицирање: оркестар"Тимочани" из Књажевца


1996. године

оркестар: Милована Петровића, из Дубоког
прва труба: Ненад Младеновић, из Врања
труба публике: Аца Новковић, из Загужања
за најизворније музицирање оркестар Милована Бабића, из Крваваца


1997. године

оркестар: Милана Младеновића, из Врања
прва труба: Слободан Салијевић, из Прекодолца
труба публике: Милован Петровић, из Дубоког
за најизворније музицирање: , оркестар Божидара Луковића, из Котраже


1998. године

оркестар: Екрема Сајдића, из Врањске бање
прва труба: Бобан Марковић, из Владичиног Хана
труба публике: Милија Милић, из Бајине баште
за најизворније музицирање: оркестар Милована Бабића из Крваваца


1999. године

оркестар: Милована Петровића, из Дубоког
прва труба: Ненад Младеновић, из Врања
труба публике: Радиша Витезовић, из Тубића
за најизворније музицирање: оркестар Меке Ајдиновића, из Сурдулице


2000. године

оркестар: Бобана Марковића, из Владичиног Хана
прва труба: Елвис Ајдиновић, из Сурдулице
труба публике: Драган Лазовић, из Јежевице
за најизворније музицирање: "Тимочани" из Књажевца


2001. године

оркестар: Милана Младеновића, из Врања
прва труба: Бобан Марковић, из Владичиног хана
труба публике: Гвозден Росић, из Ртију
за најизворније музицирање: оркестар"Мића Петровића", из Ужица


2002. године

оркестар: "Врањски бисери" из Врања
прва труба: Елвис Ајдиновић, из Сурдулице
труба публике: Милојко Ђурић, из Крваваца
за најизворније музицирање: оркестар Дејана Петровића из Ужица


2003. године

оркестар : Дејана Петровића из Ужица
прва труба : Ненад Младеновић из оркестра Милана Младеновића
труба публике: Дејан Лазаревић из Пожеге
за најизворније музицирање: Милован Бабић из Крваваца


2004. године

оркестар: Феата Сејдића из Бојника
прва труба: Вељко Остојић из оркестра Вељка Остојића из Злакусе
труба публике: Срђан Азировић из Бојника
за најизворније музицирање: Радич Славковић из Ртију


2005. године

оркестар: Ненада Младеновића из Врања
прва труба: Дејан Лазаревић из Пожеге
труба публике: Дејан Петровић из Дубоке
за најизворније музицирање: оркестар Божидара Луковића из Котраже


2006. године

оркестар: Демирана Ћеримовића из Врања
прва труба: Вељко Остојић из Злакусе
труба публике: Драган Игњић из Ужица
за најизворније музицирање: "Тимочани" из Књажевца


2007. године

оркестар: Демирана Ћеримовића из Врања
прва труба: Екрем Мамутовић из Врања
труба публике: Дејан Лазаревић из Пожеге
за најизворније музицирање: оркестар Драгана Игњића из Ужица


2008. године

оркестар: Бојана Ристића из Владичиног Хана
прва труба: Дејан Лазаревић из Пожеге
труба публике: Дејан Лазаревић из оркестра Дејана Лазаревића из Пожеге
за најизворније музицирање: Екрем Мамутовић из Врања2009. године


2009. године

најбољи бубњар – Дејан Илић из оркестра Бојана Крстича из Владичиног Хана
најбољи басиста – Александар Јовић из оркестра Бојана Ристића из Владичиног Хана
најбољи тенориста – Предраг Јовановић из оркестра Мацола – Новица Анђелковић из Грделице
најбоље одсвирана песма – Оркестар Дејана Петровича из Дубоког
најбоље одсвирано коло – Оркестар Ненада Младеновића из Врања
трећи оркестар – Дејана Лазаревића из Пожеге
други оркестар – Бојана Крстића из Владичиног Хана
трећи трубач – Елвис Ајдиновић из Сурдулице
други трубач – Вељко Остојић из Злакусе
најизворније музицирање – Оркестар Гвоздена Росића из Ртију
први оркестар – „Бакија Бакић" под управом Екрема Мамутовића из Врања
први трубач – Дејан Петрович из Дубоког


2010. године

Најбољи бубњар – Фабијан Мамутовић из оркестра Ненада Младеновића из Врања
Најбољи басиста – Саша Алишанивић из оркестра Драгана Игњића из Ужица
Најбољи тенориста – Младен Милекић из оркестра Гвоздена Росића из Ртију
Најбоље одсвирана песма – оркестар Бојана Кстића из Владичиног Хана
Најбоље одсвирано коло – оркестар Дејана Лазаревића из Пожеге
Трећи оркестар – оркестар Божидара Николића Доње из Грделице
Други оркестар – оркестар Бојана Крстића из Владичиног Хана
Трећи трубач – Дејан Лазаревић из Пожеге
Други трубач – Елвис Ајдиновић из Сурдулице
Најизворније свирање – оркестар Драгана Игњића из Ужица
Први оркестра – оркестар Дејана Петровића из Ужица
Први трубач – Екрем Мамутовић из оркестра "Бакија Бакић" из Врања
Труба публике је Дејан Петровић из Ужица


2011. године

Победник 51. Драгачевског сабора трубача је Елвис Ајдиновић из Сурдулице.
За најбољи оркестар проглашен је састав Дејана Лазаревића из Пожеге.
Награда публике "Златна труба", по оцени жирија новинара, припала је Дејану Јевђићу из Каленића код Пожеге.
Прву награду за најизворније музицирање "Златна јабука" освојио је оркестар "Барка" из Књажевца.


2012. године

Најбољи бубњар - СЛАВИША СТАМЕНКОВИЋ из оркестра Синише Станковића из Загужања
Најбољи басиста – АЛЕКСАНДАР ЈОВИЋ из оркестра Бојана Ристића из Владичиног Хана
Најбољи тенориста – САША КОСТАДИНОВИЋ из оркестра „Тимочани“ из Књажевца
Најбоље одсвирана песма – оркестар БОЖИДАРА НИКОЛИЋА ДОЊЕ из Грделице
Најбоље одсвирано коло – оркестар ВЕЉКА ОСТОЈИЋА из Злакусе
Трећи оркестар – оркестар БОЈАНА КРСТИЋА из Владичиног Хана
Други оркестар – оркестар БОЈАНА РИСТИЋА из Владичиног Хана
Трећи трубач – САША КРСТИЋ из оркестра САШЕ КРСТИЋА из Загужања
Други трубач – ЕКРЕМ МАМУТОВИЋ из оркестра Еекрема Мамутовића из Врања
Најизворније музицирање – оркестра „ЗАО ТАРО ЛАЈТ“ МИЛОЈКА ЂУРИЋА И ЉУБИВОЈА ДИКОВИЋА из Каленића
Први оркестар – „БАРКА“ из Књажевца
Први трубач – ВЕЉКО ОСТОЈИЋ из оркестра ВЕЉКА ОСТОЈИЋА из Злакусе
Труба публике ДЕЈАН ЈЕВЂИЋ из Пожеге

 

2013. године

Победник 53. Драгачевског сабора трубача је Кристијан Азировић из Бојника.
За најбољи оркестар проглашен је састав Екрема Мамутовића из Врања.
Награда публике "Златна труба", по оцени жирија новинара, припала је Дејану Јевђићу из Каленића код Пожеге.
Прву награду за најизворније музицирање "Златна јабука" освојио је оркестар Стојана Крстића из Лепенице.

 

2014. године

Најбољи бубњар Саша Јовић из оркестра Срђана Азировића.
Најбољи басиста Александар Јовић из оркестра Бојана Крстића из Владичиног Хана.
Најбољи тенориста Данијел Младеновић из оркестра Божидара Младеновића.
Најбоље одсвирана песма - оркестар Срђана Азировића из Бојника.
Најбоље одсвирано коло, оркестар Марка Глигоријевића из Дуба.
Трећи оркестар Тимочани из Књажевца.
Други оркестар Срђана Азировића из Бојника.
Трећи трубач Синиша Станковић из оркестра С. Станковића.
Други трубач Бојан Крстић из оркестра Б. Крстића.
Најизворније свирање Иван Јовановић из Ужица.
Први оркестар, оркестар Дејана Јевђића из Пожеге.
Први трубач Саша Крстић из оркестра С. Крстића из Загужања.
Прва труба публике Горан Ранковић из Гуче.

 

2015. године

Победник 55. Сабора трубача у Гучи је Саша Крстић из Загужања, награда публике
"Златна труба" припала је Бојану Крстићу из Владичиног Хана, за најбољи оркестар
проглашен је Ненад Младеновић из Врања, а најизворније музицирање приказао је
оркестар "Барка" из Књажевца.

 

2016. године

Најбољи бубњар: Славиша Стаменковић из оркестра Синише Станковића из Загужања
Најбољи басиста: Данијел Крстић из оркестра Саше Павловића из Пирота
Најбољи тенориста: Игор Ристић из оркестра Бојана Ристића из Владичиног Хана
Најбоље одсвирана песма: оркестар Синише Станковића из Загужања
Најбоље одсвирано коло: оркестар Саше Крстића из Загужања
Трећи оркестар: Божидар Николић Доња из Грделице
Други оркестар : Стефан Младеновић из Врања
Трећи трубач : Бојан Ристић из оркестра Бојана Ристића из Владичиног Хана
Други трубач: Стефан Младеновић из оркестра Стефана Младеновића из Врања
Прва труба публике: Марко Глигоријевић из Дуба
Најизворније свирање: оркестар Јанка Јовановића и Љубивоја Диковића из Пожеге
Први оркестар – Бојана Ристића из Владичиног Хана
Прва труба: Саша Крстић из оркестра Саше Крстића из Загужања